lokomotiva

Pro firmu která zajišťuje dekorace do obchondích center jsme vyráběli volnou repliku lokomotivy Orrenstein & Koppel. Většina součástí byla dřevěná.  Kola byla pro větší přesnost opracována na CNC fréze.
 I kolejnice byly dřevěné, zejména kvůli hmotnosti.Venkovní zkušební dráha… Celá lokomotiva včetně dvou polí kolejnic se rozebraná vešla do obyčejné dodávky.