Obchodní podmínky

Toto nejsou klasické obchodní podmínky, jaké jsou na běžných webech, vykopírované ze sousedního běžného webu, ale spíše blogový příspěvek, kde bude postupně vysvětleno, jak to zde chodí a jaké jsou podmínky dotáhnout projekty které za to stojí co nejlépe do zdárného konce.

Pro zajímavé projekty s rozumným přístupem zákazníka uděláme první a poslední, vše co je v našich silách, aby byla zakázka zdárně dokončena.  Protože tato práce nás stále baví, bez toho by to nešlo.

Dokumentace: Upozorňujeme zákazníky nové i stávající, že k rozpočtům podle dodaných podkladů bez technicky využitelných údajů,  jako zejména printscreeny z 3D vizualizací, nebo mazanice ze softwaru Sketchup bude účtován příplatek 10 – 30% podle náročnosti zpracování těchto čmáranic do použitelné dokumentace. Na druhou stranu zadání v podobě fotografie kýženého, nebo podobného objektu stažená s internetu a zadáním typu “toto, asi dva metry velké a zbytek necháme na vás”, to stále funguje poměrně spolehlivě.

O pořadí zakázek rozhoduje dodavatel. Platnost nabídek na cenu výrobků je jeden týden, není-li domluveno jinak. Vystavením nabídky na cenu výrobků nevzniká nárok na termín zhotovení.  Příklad, jaký se opravdu stává – půl roku po cenové nabídce přijde zákazník a dožaduje se výroby do týdne, nehledě na momentální situaci s cenami materiálů a vytížeností dílny. Takové pokusy se stávají, ale tak to opravdu nemůže fungovat. Obecně – čím dříve odsouhlasíte cenovou nabídku, tím vyšší je šance, ji bude možné realizovat v termínu. Pokusy o smlouvání o cenu, nebo změny specifikace po odsouhlasení cenové nabídky a závazku dodávky mohou být důvodem k úpravě ceny zakázky, posunutí termínu výroby podle situace, nebo úplnému zrušení výroby.

Splatnost:  Standardní splatnost faktur je 14 dní.  Standardy jiných firem na splatnosti delší, ať si drží dané firmy u sebe, tady to je 14 dní.  Pokud zákazník vysloví někdy formulaci “Cash flow”, je na základě 100% dlouhodobých zkušeností brán jako nesolventní a je vyžadována platba nejpozději při předání díla.  Zákazníci, kteří museli být v minulosti upomínáni (podle 90% ohlasů účetní zašantročila fakturu, zbytek tvoří faktury zapomenuté v kabelce), mohou být také vyzváni k platbě předem.
U zákazníků, kde v minulosti došlo k opakovanému stornování potvrzených zakázek může být požadována nevratná záloha nutná k rozjetí zakázky.

Zákazníci z oboru stavebnictví: Nemám vás rád. Připravte si peníze v hotovosti pro platbu před předáním výrobku.   Na fakturu se splatností do stavebnictví nikdy nedáváme.  Ta historka s řidičem, kterému jste nestihli dát před cestou peníze je ohraná, zkoušelo ji cca 50% zákazníků ze stavebnictví. Ať se klidně vrátí, máme čas. Připravte si výkres kótovaný v centimetrech, z kterého bude lze vyčíst vše potřebné.  Termíny zhotovení – podle domluvy, plus minus dvěstě let, podle standardů ve stavebnictví.  Pokud máte nějaký problém a truchlivé historky o tom, proč se něco neděje podle plánu, vykládejte to vaší tetě.